×

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin regulują kwestie dotyczące korzystania z serwisu PES-ONLINE.PL, świadczącego usługi polegające na udostępnieniu szkolenia za pośrednictwem sieci Internet.

§. 2 Najważniejsze terminy używane w regulaminie.

 

SERWIS – udostępniona przez PES-ONLINE strona internetowa, która ma na celu  udostępnianie uczestnikom szkoleń w postaci plików elektronicznych

GRUPA – zbiór UCZESTNIKÓW  szkoleń logujących  się do SERWISU pod adresem             „subdomena.pes-online.pl” lub innym adresem wybranym przez  MANAGERA GRUPY.

MANAGER – osoba zarządzającą GRUPĄ  decydująca o  treści szkoleń oraz o sposobie rejestracji UCZESTNIKÓW.

UCZESTNIK – osoba zarejestrowana w serwisie

KONTO UCZESTNIKA – miejsce dostępne dla UCZESTNIKA po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. dostęp do szkoleń adresowanych do UCZESTNIKA, zmianę i poprawianie danych osobowych.

REJESTRACJA – wybrana przez MANAGERA  sposób aktywacji konta UCZESTNIKA :

 • OTWARTY – każdy może zostać UCZESTNIKIEM SZKLEŃ  w danej GRUPIE

 • OGRANICZONY - KONTO UCZESTNIKA zostaje aktywowane przez MANAGERA po akceptacji w systemie lub po użyciu jednorazowego kodu startowego otrzymanego   od MANAGERA ( istnieje możliwość korzystania z obu ograniczeń jednocześnie

ANONIMIZACJA KONTA - proces uniemożliwiający ustalenie  tożsamości UCZESTNIKA

§. 3 Wymogi dotyczące komputera / przeglądarki​

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu      Użytkownik powinien posiadać:
 2. dostęp do internetu poprzez przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub najnowsze wersje Mozilla Firefox, Opera w wersji nie starszej niż 2, Chrome (wszystkie wersje)

 3. Włączoną obsługę Java Script,

 4. Aktywny adres e-mail

2.  Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności. Wyłączenie obsługi plików cookis może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z serwisu.

§. 4 Zasady zakładania / kasowania kont

 1. Konto uczestnika zakładane jest dobrowolnie.
 2. Uczestnik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz ustawienie hasła.
 3. W trakcie rejestracji należy podać adres miejsca pracy
 4. Podanie numeru telefonu jest nie obowiązkowe,​
 5. W trakcie rejestracji mogą zostać pobrane dodatkowe informację,
 6. Uczestnik musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez otwarcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.
 7. Anonimizacja konta Uczestnika może nastąpić poprzez:
  1. dobrowolne usunięcie konta przez uczestnika,

  2. usunięcie konta przez Administratora serwisu na prośbę uczestnika

 

 1. Całkowite usunięcie danych uczestnika może nastąpić po upłynięciu 180 dni od zakończenia aktywności w danej Grupie

§. 5  Zasady blokowania dostępu do serwisu (nieudane logowania)

 1. W trosce o bezpieczeństwo, po pięciu nieudanych próbach logowania do Serwisu system blokuje możliwość zalogowania się z danego adresu IP na okres 15 minut.

 

§. 6  Funkcje serwisu

Serwis udostępnia Uczestnikom następujące funkcje:

 1. dostęp do materiałów edukacyjnych w postaci: filmów, zdjęć, prezentacji multimedialnych, dokumentów PDF,

 2. multimedialne testy sprawdzające stopień opanowania materiału szkoleniowego,

 3. programy lojalnościowe z możliwością zdobywania punktów i wygrywania nagród.

§. 7 Sposób zgłaszania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnik może składać drogą mailową na adres: office@pes-online.pl

§. 8 Ochrona treści umieszczonych w serwisie

 1. Wszelkie materiały edukacyjne zamieszczone w Serwisie są objęte prawami autorskimi i nie mogą być publikowane, udostępniane lub rozprzestrzeniane poza Serwisem bez zgody autorów.

§. 9 Dopuszczalne przerwy w dostępie do serwisu

 1. Wszelkie prace serwisowe związane z konserwacją lub poprawą funkcjonalności Serwisu odbywają się w godzinach nocnych (od 23:00 do 6:00).

 2. Wszelkie awarie będą usuwane najszybciej jak jest to możliwe.

×

 

PES-ONLINE 

ul. Magnoliowa 1

62-052 Komorniki

e-mail: office@pes-online.pl

×

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.pes-online.pl jest PES-ONLINE Dariusz Dziekan ul. Magnoliowa 1. Komorniki 62-052.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzu rejestracyjnym lub formularzach konfiguracyjnych w panelu użytkownika.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji serwisu.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności firmy, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. Daty logowania się do systemu..

b. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

 

×

Regulamin - NOVOL

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) NOVOL INTERNATIONAL sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu, kod
pocztowy 60313, ul. Grunwaldzka 107 oraz NOVOL sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul.
Żabikowska 7/9 (odpowiednio w zakresie realizowanych przez te podmioty usług drogą elektroniczną
określonych w niniejszym Regulaminie) ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
w przypadku korzystania z Platformy E-learningowej PES-ONLINE dostępnej pod adresem:
www.novol.pes-online.pl.
2. Regulamin dostępny jest na stronie https://novol.pes-online.pl/register.
3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie,
odtwarzanie, utrwalanie, drukowanie.
4. Obowiązkiem Usługobiorcy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Warunkiem korzystania z Platformy E-learningowej jest zaakceptowanie postanowień
niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

1. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa
w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2. Platforma E-learningowa, Serwis- domena internetowa Operatora, na której Usługobiorca
posiada indywidualne konto, dostępna pod adresem www.novol.pes-online.pl,
za pośrednictwem której Usługodawca udostępnia Usługobiorcom materiały edukacyjne
(w tym szkolenia i testy) w postaci plików elektronicznych,;
3. Usługodawca- Novol International Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu (60-313), ul. Grunwaldzka
107, adres poczty elektronicznej: pes@novol.com ; a także Novol Sp. z o.o. z siedzibą
w Komornikach (62-052), ul. Żabikowska 7/9 (wyłącznie w zakresie realizacji usługi
Newslettera), adres poczty elektronicznej: pes@novol.com
4. Operator Serwisu- Dariusz Dziekan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PES-
ONLINE Dariusz Dziekan, w Komornikach (62-052), przy ul. Magnoliowej 1, adres poczty
elektronicznej: office@pes-online.pl;
5. Usługobiorca, Użytkownik- osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę
za pośrednictwem Serwisu udostępnionego przez Operatora, która skutecznie dokonała

rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://novol.pes-
online.pl/register.
6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną- wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie
usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości
nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
7. Newsletter– udostępniana przez Usługodawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji
handlowych w szczególności dotyczących: nowych szkoleń, produktów, usług oraz
aktualnych promocji w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na
podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, po uprzednim wyrażeniu zgody
przez Usługobiorcę;
8. Konto Użytkownika- konto na Platformie E-learningowej, do którego Usługobiorca loguje
się za pomocą adresu e-mail oraz hasła, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać
z Usługi;
9. Usługa– określona w niniejszym Regulaminie i świadczona bezpłatnie za pośrednictwem
Platformy E-learningowej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną
usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

§ 3 Zakres świadczonych usług

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez właściwego Usługodawcę polegają na:
a) udostepnieniu Usługobiorcy materiałów edukacyjnych (szkoleń oraz testów) w ramach
Platformy E-learningowej po uprzednim zarejestrowaniu się Usługobiorcy
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://novol.pes-online.pl/register;
b) dostępie do indywidualnego konta na Platformie E-learningowej, które umożliwia
przegląd historii dotychczas odbytych szkoleń (w tym testów) oraz samodzielnego
aktualizowania swoich danych osobowych.
c) wysyłaniu informacji handlowych, o których mowa w § 2 pkt 7 Regulaminu drogą
elektroniczną pod warunkiem wyrażenia zgody przez Usługobiorcę (newsletter).

§ 4 Newsletter

1. Newsletter to usługa polegająca na dostarczaniu wiadomości elektronicznych na podany
przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (email) z informacjami handlowymi
Usługodawcy, o których mowa w § 2 pkt 7 Regulaminu.
2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę
na otrzymywanie takiej informacji na podany przez siebie adres e-mail zaznaczając
odpowiedni „check-box” w procesie rejestracji lub z poziomu Konta Użytkownika
w późniejszym czasie. W takim wypadku pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą usługi
Newsletter następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera odznaczając
„check-box” o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem
indywidualnego konta na Platformie E-learningowej z poziomu Konta Użytkownika. W takim
wypadku pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą usługi Newsletter następuje rozwiązanie
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Do korzystania z Platformy E-learningowej wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę
urządzenia z systemem operacyjnym Windows, iOS lub Android z dostępem do sieci
Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (aktualną wersję Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Opera 2 lub nowsza), z włączoną obsługą
Java Script a także posiadanie aktywnego adresu e-mail.
2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia
wymogów technicznych określonych w ust 1 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje
prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ
na jakość świadczonych Usług.
3. Przesyłane dane są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure
Socket Layer (SSL).
4. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Usługobiorca, zgodnie z cennikiem obsługującego go
operatora telekomunikacyjnego.
5. Usługobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z realizacją Usług.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych, kompletnych i nie
wprowadzających w błąd danych osobowych.
7. Zakazane jest przekazywanie przez Usługobiorcę informacji i treści o charakterze
bezprawnym, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd.
§ 6 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie
dotyczącym Usługi świadczonej za pośrednictwem Platformy E-learningowej
1. Warunkiem korzystania z Usług w ramach Platformy E-learningowej jest dokonanie rejestracji
(założenie konta) oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym
potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych, o których mowa
w § 8. W tym momencie następuje również zawarcie pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną poprzez przesłanie stosownego oświadczenia lub skorzystania z przycisku
„usuń konto” z poziomu Konta Użytkownika.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących
świadczenia przez konkretnego Usługodawcę usług drogą elektroniczną w zakresie
określonym niniejszym Regulaminem.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail (który został
podany przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji w Platformie E-learningowej lub podczas
zapisu do Newslettera), opis reklamacji. Usługodawca świadczący usługę, której dotyczy
reklamacja, może zażądać podania przez Usługobiorcę również innych danych, jeżeli okażą
się one w ocenie Usługodawcy niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacje należy składać elektronicznie na adres:
a. w przypadku Novol International sp. z o.o.: pes@novol.com
b. w przypadku Novol sp. z o.o.: pes@novol.com
4. Usługodawca świadczący usługę, której dotyczy reklamacja, rozpatruje ją w terminie 14 dni od
jej otrzymania.
5. Usługobiorca zostanie powiadomiony o decyzji właściwego Usługodawcy drogą elektroniczną
na adres e-mail podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Usługobiorców
w ramach realizacji poszczególnych celów przetwarzania, o których mowa w poniższym
punkcie 4 litery: a-e jest NOVOL International sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu (60-313),
ul. Grunwaldzka 107.
2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w ramach realizacji
poszczególnych celów przetwarzania, o których mowa w poniższym punkcie 4 litery: f-i
jest NOVOL sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Żabikowska 7/9..
3. NOVOL sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można
skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw
z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres
ochrona.danych@novol.com a także pocztą tradycyjną na adres ul. Żabikowska 7/9,
Komorniki (62-052) z dopiskiem „IOD”. NOVOL International sp. z o.o. nie wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych (IOD), natomiast we wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z tą spółką pod adresem:
ul. Grunwaldzka 107, Poznań (60-313) lub drogą mailową na adres: pes@novol.com
4. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przetwarzane w następujących celach
oraz na poniższych podstawach prawnych:

w przypadku NOVOL International sp. z o.o. jako administratora danych:
a) w ramach udostępniania szkoleń oraz innych funkcjonalności będących przedmiotem
Usługi w ramach Platformy E-learningowej na podstawie zawartej z Usługobiorcą
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania
danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) bieżącej komunikacji w sprawach związanych z przedmiotem Usług świadczonych
w ramach zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) bieżącej komunikacji w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem Usług,
co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania
danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) rozpatrywania reklamacji Usługobiorców dotyczących usług świadczonych drogą
elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) w celach marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w przypadku NOVOL sp. z o.o. jako administratora danych: wysyłania informacji
handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli Usługobiorca wyrazi
odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
g) w celach marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) bieżącej komunikacji w sprawach związanych z przedmiotem usługi Newsletter
świadczonej w ramach zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
i) bieżącej komunikacji w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem usługi
Newsletter, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane przez każdego Usługodawcę
następującym kategoriom odbiorców:
a) Operatorowi Serwisu wyłącznie w ramach zapewnienia obsługi technicznej Serwisu,
w tym funkcjonalności Kont Użytkowników;
b) podmiotom wspierającym realizację przez Usługodawcę obowiązujących przepisów
prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w
związku ze świadczeniem usług Platformy E-learningowej, takim jak kancelarie prawne
oraz podmioty świadczące usługi doradcze.
6. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
7. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez każdego Usługodawcę przez czas
obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną;
b) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Usługodawcę przed organami
administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych
osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających;
c) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji
i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z umową
o świadczenie usług drogą elektroniczną) – przez okres nie dłuższy niż 2 lata;
d) w celach marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na
przetwarzanie danych w tym celu;
e) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji
(stwierdzonej przez Usługodawcę) w ramach wysyłki informacji handlowych poprzez
Newsletter.
8. Każdy Usługodawca w zakresie realizowanych przez siebie operacji przetwarzania danych
zgodnie z celami wskazanymi w punkcie 4 zapewnia każdemu Usługobiorcy, prawo
skorzystania ze wszystkich przysługujących mu uprawnień przewidzianych na gruncie
RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania,
usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także
prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach
przewidzianych w przepisach RODO.
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez konkretnego Usługodawcę w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
10. Podanie danych osobowych:
a) w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika jest niezbędne w zakresie wskazanym
w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Niepodanie tych danych
uniemożliwi założenie Konta Użytkownika na Platformie E-learningowej
(a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
b) Usługobiorców, którzy składają reklamacje w związku z zawartą z konkretnym
Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej
rozpatrzenia przez Usługodawcę jest niezbędne w zakresie: imienia i nazwiska oraz
adresu e-mail, który Usługobiorca podał w trakcie rejestracji konta na Platformie E-
learningowej. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Usługodawcy rozpatrzenie
złożonej reklamacji;
c) w pozostałych przypadkach - jest dobrowolne.
11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez konkretnego Usługodawcę
przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Platformie E-learningowej dostępnej
pod adresem: www.novol.pes-online.pl.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian niniejszego
Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian funkcjonalności i zakresu świadczonych
usług drogą elektroniczną, a także wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa.
3. Zmiany dokonane w Regulaminie nie mają wpływu na usługi świadczone przed dokonaniem
jego zmiany, ani nie mogą wpływać negatywnie na uprawnienia Usługobiorcy.
4. O wszelkich zmianach dokonanych w niniejszym Regulaminie Usługodawca powiadomi
Usługobiorcę przesyłając stosowną informację na podany przez niego adres e-mail.
5. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie na Platformie E-learningowej i zaczyna
obowiązywać po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy o planowanej zmianie
w trybie określonym w ust. 4. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyraża akceptacji nowych
postanowień Regulaminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w
sposób wskazany w § 6 pkt 2 Regulaminu.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności
spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych,
systemów zasilania.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy E-learningowej
z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek
innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub
czasowo zawiesić dostęp do Platformy E-learningowej na okres konieczny do usunięcia
zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
8. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą
będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Rejestracja Dane podstawowe

* - pole jest obowiązkowe (field is required)

Kontynuuj Next

Rejestracja Dane dodatkowe

* - pole jest obowiązkowe (field is required)

Wstecz Prev
Kontynuuj Next

Rejestracja Twoje miejsce pracy


Na liście nie ma Twojego adresu? Dodaj go!

Twoje sekcje:
Your sections

Wstecz Prev
Kontynuuj Next

Rejestracja Akceptacja warunków współpracy

* - pole jest obowiązkowe (field is required)

Wstecz Prev
Zakończ Finish